Eerst de motor, dan het dashboard

Projectmanagers vinden zichzelf erg belangrijk. En terecht, want het managen van projecten is een vak waarvoor je specifieke kennis en vaardigheden nodig hebt. Een project doe je er niet zo maar …

Het verkeerde dagelijkse ritueel

Rituelen kunnen helpen richting te geven of houvast te bieden. In Scrum heb je ook zo’n ritueel binnen de “Daily Scrum” of ook wel “Standup” genoemd. De teamleden gaan individueel …