Eerst de motor, dan het dashboard

Projectmanagers vinden zichzelf erg belangrijk. En terecht, want het managen van projecten is een vak waarvoor je specifieke kennis en vaardigheden nodig hebt. Een project doe je er niet zo maar even bij.

Lijnmanagers hebben een iets andere manier van kijken. Als ze de keuze hebben tussen een extra projectmanager erbij of een extra programmeur, kiezen ze in eerste instantie voor die programmeur. En terecht. De extra programmeur gaat ervoor zorgen dat er eerder een oplossing beschikbaar is. De projectmanager is alleen een extra kostenpost.

De werkelijkheid is natuurlijk iets subtieler, maar toch wil ik graag een punt maken. Het doel van een project is het realiseren van een oplossing. Het doel van een project is niet het creëren van grip op het project. Grip is nodig, maar niet het doel. Projectmanagement creëert op zichzelf geen waarde, maar is een noodzakelijk kwaad. Kijk ook eens naar mijn presentatie tijdens het BPUG seminar in 2014, “Lean PRINCE2, projectmanagement is waste“.

Ik zie vaak dat projectmanagers primair de focus hebben op het creëren van grip (opdrachtgevers trouwens ook). Van daaruit wordt gekeken hoe het voortbrengingsproces wordt ingericht.

Ik denk dat dit de verkeerde volgorde van denken is. Zorg er vooral voor dat je een supereffectief voortbrengingsproces hebt. Een goed team, de juiste focus, de juiste hulpmiddelen, etc. Ga dan pas kijken wat je nodig hebt aan grip en dan “fit for purpose”. Genoeg om grip te hebben, maar zo licht mogelijk.

Bouw eerst de motor en dan pas het dashboard.