MultiTankcard

Over MultiTankcard

MultiTankcard is het bedrijf achter MultiTankcard (veelal in whitelabel door leasemaatschappijen aangeboden) en MoveMove voor het directe ZZP/MKB segment, de brandstofpas voor veel meer dan tanken alleen. MTc autoriseert, verwerkt en factureert alle transacties op het gebied van zakelijke mobiliteit, dus ook EV, OV, parkeren etc. Het aantal vervoersproducten en -diensten wordt stap voor stap uitgebreid. Innovatieve technologieën en samenwerking met excellente partners vergroten het gebruiksgemak voor werkgever en werknemer steeds verder en maken van MTc dé toonaangevende mobiliteitspartner.

Patrick Roozeman, directeur MTc, vertelt…

“De mobiliteitsmarkt is sterk in beweging met nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Mobility-as-a-Service en vergaande vormen van samenwerking tussen mobiliteitsaanbieders. Om onze toonaangevende positie in de mobiliteitsmarkt te behouden én verder uit te breiden zijn wij voor onze IT softwareontwikkeling overgestapt op het low-code platform van Outsystems. Dit innovatieve ontwikkelplatform geeft ons de flexibiliteit sneller en eenvoudiger in te spelen op de klantvraag en leveranciers te koppelen dit mogelijk te maken.”

IT versnelling leidt tot onbalans

“Het versnellen van de ontwikkeltijd leverde een onbalans op in de organisatie: de ‘IT bottleneck’ was weliswaar verdwenen, maar de businessvraag kon niet snel en goed genoeg geformuleerd worden. Een unieke situatie mag je wel zeggen, dat de IT op de business zat te wachten. Dat hielp natuurlijk niet om onze ambities waar te maken. Er was een versnelling nodig van de gehele organisatie om het gehele IT potentieel te benutten en de concurrerende positie op de markt te behouden”.

“Je komt dan in een ingewikkelde situatie, want opeens wordt de gehele bedrijfsketen blootgelegd en alle rollen uitvergroot.. Je wil de kwaliteit van de bestaande dienstverlening handhaven, veranderingen doorvoeren vanuit een strategie, nieuwe ontwikkelingen uitproberen en dat alles in samenhang versnellen. Hoe gaat dat dan werken en kan dat nog wel in de bestaande organisatiestructuur? Dat was de vraag die we aan Result! Managers hebben gesteld”.

Visie op verandering vanuit partnership

“In een intensieve periode van twee weken hebben we met behulp van Result! Managers een heldere visie kunnen opstellen op de benodigde veranderingen. We hadden de organisatie vooral ingericht op de dagelijkse dienstverlening. De aandacht voor het realiseren van de strategische doelstellingen raakte daardoor op de achtergrond”.

“Het partnership met Result! Managers was hierbij essentieel om tot de juiste keuzes te komen. Je kan een organisatietransitie vergelijken met een reis. Je weet waar je wil eindigen en je hebt een richting. Er blijven echter momenten bestaan waarop je de koers moet bijstellen. Dan is het belangrijk dat je elkaar zonder filters kan aanspreken op wat nodig is. We hebben hier veel aan gehad en onszelf regelmatig de spiegel voorgehouden, waardoor we betere keuzes hebben kunnen maken. Als organisatie moet je ook durven veranderen. Dat is misschien nog wel de belangrijkste les”.

Lean startup filosofie en Lean Portfoliomanagement

Na de initiële organisatiescan heeft Result! Managers een voor een systeembenadering gekozen met een praktische combinatie van organisatiepsychologie, structuur en eigenaarschap. Alle bedrijfsprocessen zijn hierbij geraakt. Centraal hierbinnen stond Lean Portfoliomanagement volgens de Lean startup filosofie. In het kort houdt dat in dat we met een snelle besluitvorming in korte iteraties werken aan onze strategische doelstellingen. Op basis van deze kapstok zijn vervolgens alle andere veranderingen doorgevoerd:

  • versnellen van de CHANGE door de implementatie van Lean Portfoliomanagement en deze te verbinden aan de organisatiestrategie;
  • Introductie van nieuwe productmanager functies om de sturing aan de producten- en dienstencatalogus te versterken;
  • versnellen van de RUN processen door het versterken van eigenaarschap, standaardiseren van werk en de introductie van een afdeling overstijgend besturingsproces;
  • verbinden van de RUN en CHANGE processen met complianceprocessen zoals ISMS (informatiebeveiliging) en privacy (AVG);
  • versterken van managementsturing en organisatiecultuur vanuit een Lean/Agile ‘mindset’.

Resultaten

“In de eerste 6 weken van de transitie zijn onder aansturing van Result! Managers de procesaanpassingen doorgevoerd en zijn de nieuwe functies ingericht. Dat was best wel spannend want we hadden hiervoor maar erg weinig tijd gereserveerd in de planning”.

“Natuurlijk was er wel over nagedacht en het lukte inderdaad om in zeer korte tijd de basis neer te leggen voor de nieuwe werkwijze. In de daaropvolgende 8 weken heeft Result! Managers ons verder ondersteund in het laten inweken van de nieuwe werkwijze. Het doel hierbij was het verhogen van onze zelfstandigheid in het verder leren en verbeteren”.

“Al met al hebben we in zeer korte tijd grote stappen kunnen maken. We werken nu veel doelgerichter aan de strategische doelstellingen en hebben tegelijkertijd ook de kwaliteit van de dagelijkse dienstverlening op een nog hoger niveau kunnen brengen. Het belangrijkste is misschien wel geweest dat we dit groeiproces als team hebben doorgemaakt. De resultaten zijn zichtbaar en ik kijk vol vertrouwen naar de toekomst”.