Heeft u Flow in uw organisatie?

Vaak weet u zelf wat er gedaan moet worden binnen uw organisatie, maar lukt dat om de een of andere reden niet optimaal.

Het ultieme doel is dat uw organisatie een status van Flow bereikt. Een flow die past bij uw organisatie:

 • Psychologische flow, waarbij mensen met focus kunnen werken aan de dingen die nodig zijn;
 • Organisatorische flow, waarbij er een productieve werkstroom is van afdeling naar afdeling.

Om deze status van Flow te bereiken is het onze ervaring dat er verschillende stappen voor nodig zijn, volgens een gedegen aanpak die past bij uw organisatie. Onze aanpak, genaamd Result! Flow, helpt uw organisatie de juiste stappen te zetten met inzicht en executiekracht.

Result! Flow

Het bereiken van Flow hoeft niet moeilijk te zijn. Elke manager is in staat om flow te creëren, met de juiste ondersteuning. Wat we willen bereiken is dat mensen zich psychologisch veilig voelen om daadwerkelijk de dingen te doen die nodig zijn:

De Result! Flow aanpak is gebaseerd op de combinatie van organisatiepsychologie met een praktische set aan tools, die toegepast kan worden op ieder proces, op elk niveau binnen uw organisatie.

Door het gebruik maken van de tools, die passen bij hoe mensen denken en hoe mensen werken, ontstaat alignment (eigenaarschap, betrokkenheid en een beweging naar samenwerking over de grenzen van teams en afdelingen heen).

Het gevolg van alignment is Flow. Een psychologische- en organisatietoestand, waarbij de focus ligt op samenwerking naar een gemeenschappelijk doel.

Toepassingsgebieden

Result! Flow kan toegepast worden op ieder proces, op elk organisatieniveau. Overal waar het ‘stroef’ gaat is alignment nodig.

In alle gevallen hanteren we de flow tools. De toepassing daarvan hangt af van wat uw organisatie nodig heeft en waar de knelpunten bestaan:

 • Generiek management en HRM, en/of
 • Sturing en executie op Run processen, en/of
 • Sturing en executie op Change processen, en/of
 • Sturing en executie op Governance en Compliance processen.

Concrete voorbeelden van onze dienstverlening kunnen zijn:

 • Verbeteren van management vaardigheden;
 • Interventies op (gebrek aan) samenwerking;
 • Strategie vaststellen en effectief implementeren;
 • Strategisch/tactisch niveau besluitvorming versnellen m.b.v. Lean portfolio management;
 • Processen versnellen;
 • Programma- en projectmanagement/agile manier van werken naar een volgend niveau brengen;
 • Projecten en programma’s die stroef lopen weer vlot trekken;
 • Etc.

Onze aanpak

 1. Allereerst willen we weten wat er bij u speelt. We voeren een diagnose uit.
 2. Wij spreken de resultaten met u door en doen een voorstel. Dit voorstel is op maat voor uw situatie en kan zijn:
  • Enkele goede gesprekken;
  • Een coaching traject;
  • Een projectvoorstel waarmee een gewenste verandering bereikt moet worden;
  • Een organisatietransitie-voorstel.
 3. Wij sturen de coaching, verandering of transitie aan, op basis van een afgesproken resultaat.
 4. Vervolgens blijven wij betrokken om de doorgevoerde veranderingen te borgen.

Gedurende het hele proces zijn we samen betrokken. We bespreken de voortgang en sturen bij waar nodig. U mag van ons verwachten dat wij kritisch en opbouwend blijven sturen naar Flow.

Ons aanbod

Result! Managers biedt u een vrijblijvend gesprek aan van 1 uur. U legt ons uw organisatorische knelpunt voor, wij geven u direct feedback op basis van de informatie die in dat gesprek beschikbaar komt.

In veel gevallen geeft een eerste gesprek al richting voor een oplossing. In sommige gevallen is dat ene gesprek zelfs al voldoende om zelfstandig verder te kunnen. Als er behoefte is aan meer ondersteuning, dan doen wij u een voorstel voor de eerste analyse-fase waarbinnen wij een organisatie-diagnose vaststellen.

Meer weten over Result! Flow?

Lees onze artikelen over Result! Flow.

Ondersteuning nodig?

Neem hier contact met ons op.