Wij gebruiken een brede benadering die ‘harde’ componenten zoals kennis en kunde op bestuurlijk, bedrijfskundig en IT-niveau combineert met ‘zachte’ componenten zoals houding, gedrag en cultuur. De transitieaanpak wordt initieel vastgesteld en daarna stapsgewijs uitgevoerd, bijgestuurd en geborgd:

  • Verkenning
    Wij willen u leren kennen en u leert ons kennen. Samen bepalen wij een realistische aanpak die bij u past. Voor deze fase stellen wij een aparte overeenkomst op.
  • Uitvoering
    Stapsgewijs werken wij naar het beoogde resultaat. Wij voeren de regie vanuit de mentaliteit van een partner. Samen blijven wij kritisch kijken naar de tussenresultaten en sturen bij waar nodig.
  • Borgen
    Veranderingen zijn vluchtig en moeten geborgd worden om blijvend waarde te creëren. Waar mogelijk borgen wij de tussentijdse resultaten.